Specijalni Transporteri

Trasing Transporteri se izrađuju po ISO 9001:2015

Seriju S6000 čini šest (6) različitih tipova transportera koje Trasing dizajnira i proizvodi u velikom broju varijacija i izvođenja, u raznolikim aplikacijama.

Na primeru transporta paleta (Serija S6000, Tip S6.100 Transport paleta) to se vrlo lepo vidi: mogućnosti ili bolje rečeno potrebe primene ovog tipa transportera su ogromne - od transporta eu paleta u hemijskoj industriji, preko transporta paleta različitih dimenzija u intralogističkim okruženjima, do transporta specijalnih paleta na linijama za montažu proizvoda u elektronskoj industriji.

Dakle, sami nosioci (tipovi) ove serije su TAILOR/CUSTOM MADE, krojeni po meri u potpunosti, dok su sve varijacije, prilagođavanja i poboljšanja - domen inženjerske magije koja leži u našem iskustvu i portfoliu. Sa ponosom predstavljamo našu S6000 Seriju transportera i transportnih sistema.

Tipovi Specijalnih transportera

  • S6100 - Transporter paleta
  • S6200 - Transporter za merenje težine
  • S6300 - Pužni Transporter
  • S6400 - Elevator / Vertikalni Transporter
  • S6500 - Tunelski Transporter
  • S6600 - Oklopljeni Transporter

Primena specijalnih transportera

  • Transport proizvoda upakovanih na EURO ili drugim paletama.
  • Za merenje težine (checkweigher) - transporter koji meri težinu objekta koji se transportuje.
  • Transport rasutih materijala velikom brzinom i sigurnošću.
  • Kofičasti transporteri ili elevatori su projektovani za rad u teškim uslovima.

Ukoliko želite da se detaljnije informišete o transporterima iz ove serije, ili ukoliko niste na našem sajtu uočili transporter koji vam je potreban, molimo da direktno kontaktirate Petra Gligorijevića, telefonom na broj +381 69 16 22 155 ili elektronskom poštom na adresu petar@trasing.co.rs

(S6000) Trasing specijalni transporterCopyright ©Trasing d.o.o. 2018

(S6000) Trasing specijalni specijalni transporterCopyright ©Trasing d.o.o. 2018

Kontaktirajte nas